fbpx

Event report – Education Disrupt: Digitální bezpečnost (CZ)

Startup Disrupt, ve spolupráci s iniciativou Educator, 25.2.2021 pořádal online konferenci na téma Digitální bezpečnost a její význam v rámci českého vzdělávacího systému. V rámci programu přední osobnosti z prostředí digitálního vzdělávání diskutovaly největší problémy související s působením na internetu – kyberšikana, internetové predátorství nebo ochrana osobních údajů.

Projekt Educator si klade za cíl změnit český vzdělávací systém a adaptovat ho do 21. století. Záznam více než dvou hodin nabitého programu se spoustou zajímavých hostů, jako je například Julia Szymańska z Avast, vedoucí projektu E-Bezpečí Kamil Kopecký nebo Marie Mališková z O2 Chytré školy, si můžete pustit skrz odkazy níže.

Výuka digitální bezpečnosti

Před první panelovou diskusí jsme slyšeli keynote Radka Sáblíka. Radko Sáblík působí jako ředitel Smíchovské střední školy, je absolventem inženýrského studia na Fakultě strojní ČVUT, bakalářského studia výuky technických předmětů na Masarykově institutu při ČVUT, manažerského studia pro ředitele škol na Pedagogické fakultě UK a je jedním z nejpovolanějších lidí k představení výuky digitální bezpečnosti na školách v České republice. Jedna z myšlenek, která zazněla, byla například polemika nad připraveností škol k bezpečnému využívání technologií při distančním studiu. Pandemie COVID-19 s sebou do škol přinesla denní využívání moderních technologií a přinutila učitele a ředitele škol, uvažovat nad tím, co je klíčové.

Panelová diskuze Výuka digitální bezpečnosti, kterou z pražského studia moderoval Michal Horáček z Microsoftu, měla za cíl rozšířit povědomí o výuce a přístupu škol k digitální gramotnosti. Diskuse otevřela otázku toho, na co se v budoucnu při výuce více zaměřit a na co si dát pozor.

K polemice nad připraveností škol k bezpečnému využívání technologií při distanční výuce se přidala i Marie Mališková z O2 Chytré školy: “Digitální technologie se díky, či kvůli, COVID-19  objevily i ve školách, ale nevíme jestli jsme se na ně připravili i po bezpečnostní stránce, což vlastně kopíruje i myšlenku naší O2 Chytré školy, se kterou se snažíme o digitalizaci školství. Otázkou je – jsou na to školy připraveny i bezpečnostně?”

Odpovědné chování na síti a další práce s našimi osobními daty, dlouhodobá edukace rodičů, učitelů a dětí, trvanlivost veškerých zveřejněných informací nebo uvědomělé působení na síti – tohle a mnohem více padlo během panelové diskuse.

Jaké základní rady od speakerů zazněly?

  1. Neklikat na vše. Je důležité vědět, jak se dlouhodobě nakládá s našimi osobními údaji. Transparentnost ze strany internetových webů a důkladné ověřování zdrojů je základem. 
  2. Vyhnout se nezabezpečeným sítím. Pokud to není nutné, připojování se na nezabezpečené sítě, by mělo být něco, čemu bychom se měli vyhýbat.
  3. Generování hesel a dvoufázové ověření. Ochrana soukromých dat se silně spojuje s používáním hesel. Pokud stránka či web nabízejí možnost vygenerování hesla, rozhodně tuto možnost zvažte. Použití jednoduše zjistitelných hesel není bezpečné.
  4. Předcházet hrozbám a kriticky přemýšlet. K tématu se vyjádřil i Pavel Amler z HAVEL & PARTNERS: “Zásada kterou potvrdí určitě i další řečníci – jakmile něco na internetu je, tak už se toho nikdy nezbavíte. Obecně máte právo pouze na výmaz výsledku vyhledávání, ale velmi obtížně budete nutit poskytovatele služby či někoho, u koho je obsah uložen, aby ho vymazal, pokud je tam jakási trestní rovina. Platí, že pokud něco dáte na internet, už to nikdy nesmažete.”

Internetoví predátoři

Ve druhé polovině programu se navázalo na téma hrozeb na internetu. Debatu Internetoví predátoři moderoval CEO Startup Disrupt Patrik Juránek a mezi speakery byli Kamil Kopecký, Martin Kožíšek, Petr Chaloupka, Martin Fejfárek a Julia Szymańska.

Mnohokrát padla zmínka o filmu V síti, který v poslední době rezonoval českou společností. Film se zaobírá problematikou ohrožování dětí na sociálních sítích, často se však zapomíná na to, že se problém netýká pouze dívek, ale také dospívajících chlapců. Pojem internetový predátor se vyskytuje už delší dobu, avšak moderní doba a technologie tomu nahrávají čím dál více a přibývá na počtu a brutalitě útoků.

K tématu internetového predátorství se díky filmu V síti více přiblížila i Julia Szymańska z Avastu (projekt Buď safe online): “K tématu jsem se dostala v moment, když jsme se začali bavit s Vítem Klusákem a jeho štábem o tom, jak vzniká film V síti a jakým způsobem bychom mohli tento projekt podpořit. Nakonec jsme se stali hlavním partnerem této osvětové kampaně.”

Základem pro prevenci je dobrá komunikace a důvěra v rodinném prostředí, podporující prostředí mezi blízkými a vzdělávání rodičů, dětí a učitelů.

Jaké základní rady od speakerů zazněly?

  1. Budování vztahu s dítětem. Komunikace a vytváření důvěry je klíčem. Kompletní zákazy internetu a sociálních sítí nepomáhají – je důležité porozumět online světu svého potomka, pracovat s ním a v případě problému si správně a otevřeně popovídat.
  2. Co jednou dáme na internet, už nikdy nesmažeme. Při zveřejňování intimního obsahu a osobních dat, bychom měli mít na paměti, že se vše dá zpětně dohledat a zjistit. Opatrnost na prvním místě!
  3. Reagovat s klidem. Rodiče by měli zachovat klid a reagovat na možný problém bez emocí. V případě potřeby je jedním z řešení obrátit se na patřičné orgány a organizace. Martin Fejfárek z FFK Legal popsal proces řešení: “Případ se dostane na stůl běžného kriminalisty, který není technologický expert, ale opravdu vyšetřovatel, který má jasně danou agendu.” Fejfárek dodal, že jasně prokazatelné a dostupné důkazy usnadňují práci vyšetřovatele. 
  4. Internet jako nástroj k rozvoji. Démonizace sociálních sítí a internetu není nutná. Děti a mladí lidé by měli internet používat k osobnímu vzdělávání a kreativním činnostem.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.